Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
RNDr. Katarína Sebínová,  PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Katarína Sebínová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, správca katedrovej webovej stránky 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:katarina.sebinova@umb.sk
Miestnosť:223 
Telefónne číslo:048 446 7223
Mgr. Romana Schubertová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Romana Schubertová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor pedagogickej praxe pre biológiu 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:romana.schubertova@umb.sk
Miestnosť:103 
Telefónne číslo:048 446 7148
Streda: 11:00 - 12:30
PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, mobil , +421 917 200 019 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Vladimir.Siladi@umb.sk
Miestnosť:F126b, F034 
Telefónne číslo:048 446 7126, 7434
Fax:048 446 7134
Utorok: 11:00 - 12:00, 20:10 - 21:00
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Skorsepa@umb.sk
Miestnosť:F349 
Telefónne číslo:048 446 7349, 7435
Piatok: 09:00 - 10:00
Mgr. Jana Smolecová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Jana Smolecová
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:jana.smolecova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7407
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Lubomir.Snoha@umb.sk
Miestnosť:229 
Telefónne číslo:048 446 7229
Pondelok: 11:30 - 12:30
Mgr. Margaréta Sojková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Margaréta Sojková
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:margareta.sojkova@umb.sk
Miestnosť:016 
Telefónne číslo:048 446 7456
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jan.Spisiak@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7244
Streda: 10:00 - 12:00
doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:miriam.spodniakova@umb.sk
Miestnosť:32, 204 
Telefónne číslo:048 446 7433, 7204
Utorok: 13:00 - 14:00
PaedDr. Ján Stebila, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Jan.Stebila@umb.sk
Miestnosť:214 
Telefónne číslo:048 446 7214
Štvrtok: 14:00 - 16:00