Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Suchý Jozef, prof. Dr.-Ing. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Suchý Jozef, prof. Dr.-Ing.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Jozef.Suchy@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7129
Utorok: 10:00 - 12:00, Štvrtok: 10:00 - 12:00
Ľubomír Suja | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ľubomír Suja
Funkcia v zamestnaní:Technik, 355 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:lubomir.suja@umb.sk
Miestnosť:355 
Telefónne číslo:048 446 7355
Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Miroslav.Svitek@umb.sk
Miestnosť:130 
Telefónne číslo:048 446 7130
Piatok: 09:00 - 12:00
Mgr. Ševčíková Janka, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Ševčíková Janka, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:janka.sevcikova@umb.sk
Miestnosť:101 
Telefónne číslo:048 446 5801
Utorok: 11:30 - 12:30, Štvrtok: 13:00 - 14:00, Piatok: 13:00 - 14:00
Mgr. Viera Šimonová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Viera.Simonova@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7246
Pondelok: 13:00 - 16:00, Štvrtok: 14:00 - 16:00
RNDr. Martina Škodová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Martina Škodová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Martina.Skodova@umb.sk
Miestnosť:F303 
Telefónne číslo:048 446 7303
Utorok: 09:00 - 15:00
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu Aplikovaná informatika Bc. a Učiteľstvo informatiky Mgr. 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Jarmila.Skrinarova@umb.sk
Miestnosť:130 
Telefónne číslo:048 446 7130
Streda: 09:00 - 10:00
Škutová Jana, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Škutová Jana, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:jana.Skutova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Vladimir.Spitalsky@umb.sk
Miestnosť:227 
Telefónne číslo:048 446 7227
Pondelok: 10:30 - 11:50
Mgr. Veronika Štillová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Veronika Štillová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:veronika.stillova@umb.sk
Miestnosť:101c 
Telefónne číslo:048 446 7100