Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Veronika Štillová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Veronika Štillová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:veronika.stillova@umb.sk
Miestnosť:101c 
Telefónne číslo:048 446 7100
Šufliarska Zuzana, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Šufliarska Zuzana, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:zuzana.sufliarska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Ing. Juraj Švajda, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Juraj Švajda, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Juraj.Svajda@umb.sk
Miestnosť:106 
Telefónne číslo:048 446 7106
Štvrtok: 10:00 - 12:00
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:lubomir.svorc@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Ing. Miriam Ťahúňová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Miriam Ťahúňová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:miriam.tahunova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Targos Stefan | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Targos Stefan
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Stefan.Targos@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Barbora Tirčová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre Forenznú a kriminalistickú chémiu, Katedrový koordinátor v rámci programu Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:barbora.tircova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7353
Štvrtok: 13:00 - 15:00, Piatok: 11:00 - 13:00
Tirčová Barbora, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Tirčová Barbora, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Barbora.Tircova-old@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Tomášik Boris, prof. Dr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Tomášik Boris, prof. Dr.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor Erasmus 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:boris.tomasik@umb.sk
Miestnosť:206 
Telefónne číslo:048 446 7206
Fax:048 446 7000
Pondelok: 13:30 - 15:00, Utorok: 08:00 - 09:30
doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Jan.Tomaskin@umb.sk
Miestnosť:102 
Telefónne číslo:048 446 5802
Streda: 10:00 - 11:30