Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Michaela Bruteničová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Michaela Bruteničová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:michaela.brutenicova@umb.sk
Miestnosť:240 
Telefónne číslo:048 446 7240
RNDr. Šimon Budzák, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Šimon Budzák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Simon.Budzak@umb.sk
Miestnosť:348 
Telefónne číslo:048 446 7348
Piatok: 11:00 - 13:00
Mgr. Juraj Butek | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Juraj Butek
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:juraj.butek@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus G7 
Telefónne číslo:048 446 7246
Mgr. Michal Cimra | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Michal Cimra
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:michal.cimra@umb.sk
Miestnosť:219 
Telefónne číslo:048 446 7219
 RNDr. Matúš Dirbák, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno: RNDr. Matúš Dirbák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Matus.Dirbak@umb.sk
Miestnosť:226b 
Telefónne číslo:048 446 7226
Pondelok: 10:00 - 11:30, Štvrtok: 10:30 - 11:30
prof. Ing. Vojtech Dirner, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. Ing. Vojtech Dirner, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:vojtech.dirner@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Utorok: 11:00 - 12:00
PaedDr. Beata Dobríková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Beata Dobríková
Funkcia v zamestnaní:Vedúca oddelenia pre pedagogickú činnosť 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:beata.dobrikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7406
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30
doc. Ing. Marek Drimal, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Marek Drimal, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Prorektor pre rozvoj a informatizáciu 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Drimal@umb.sk
Miestnosť:105 
Telefónne číslo:048 446 5805
Mgr. Adam Dudáš, PhD.  | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Adam Dudáš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:adam.dudas@umb.sk
Miestnosť:F130 
Telefónne číslo:048 446 7130
Durdiak Marek, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Durdiak Marek, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Marek.Durdiak@umb.sk
Telefónne číslo:048 446