Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Milan.Duris@umb.sk
Miestnosť:216 
Telefónne číslo:048 446 7216
Pondelok: 10:00 - 13:00
doc. Štefan Ferenc, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Štefan Ferenc, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:stefan.ferenc@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7253
Pondelok: 09:00 - 10:30, Utorok: 08:00 - 10:30
doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Valerian.Franc@umb.sk
Miestnosť:102 
Telefónne číslo:048 446 7102
Streda: 09:00 - 11:00
Darina Frindtová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Darina Frindtová
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Darina.Frindtova@umb.sk
Miestnosť:202 
Telefónne číslo:048 446 7 202
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Miestnosť:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 14:00 - 16:30
doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Svetlana.Gaperova@umb.sk
Miestnosť:107 
Telefónne číslo:048 446 7107
Pondelok: 10:00 - 12:00
Gavaldová Katarína | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Gavaldová Katarína
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:katarina.gavaldova@umb.sk
Miestnosť:133 
Telefónne číslo:048 446 7133
Pondelok: 07:00 - 13:00, Utorok: 07:00 - 13:00, Streda: 07:00 - 13:00, Štvrtok: 07:00 - 13:00, Piatok: 07:00 - 13:00
Gondáš Jaroslav, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Gondáš Jaroslav, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Jaroslav.Gondas@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Miestnosť:F300 
Telefónne číslo:048 446 7300
Streda: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00
doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:ladislav.hamerlik@umb.sk
Miestnosť:107 
Telefónne číslo:048 446 7107
Pondelok: 10:00 - 12:00, Streda: 10:00 - 12:00