Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Pavol.Hanzel@umb.sk
Miestnosť:223 
Telefónne číslo:048 446 7223
Pondelok: 12:00 - 14:00, Streda: 12:30 - 14:00
prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:miroslav.haviar@umb.sk
Miestnosť:224 
Telefónne číslo:048 446 7224
Pondelok: 13:00 - 14:30
Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:stanislav.holec@umb.sk
Miestnosť:200 
Telefónne číslo:048 446 7 200
Utorok: 10:00 - 12:00
Holla Ivana | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Holla Ivana
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Ivana.Holla@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Juraj Holos | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Juraj Holos
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Juraj.Holos@umb.sk
Miestnosť:123 
Telefónne číslo:048 446 7123
Mgr. Eva Hoppanová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Eva Hoppanová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:eva.hoppanova@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus G5 
Telefónne číslo:048 446 7254
Utorok: 13:00 - 15:00
Hôrecký Ján, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Hôrecký Ján, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:jan.horecky@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Ing. Dana Horváthová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Dana Horváthová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor pre ERASMUS+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Dana.Horvathova@umb.sk
Miestnosť:126b 
Telefónne číslo:048 446 7126
Streda: 10:00 - 11:00
doc. RNDr. Roman Hric, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Roman.Hric@umb.sk
Miestnosť:230 
Telefónne číslo:048 446 7230
Streda: 14:00 - 16:00
Mgr. Anna Hricková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Anna Hricková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:anna.hrickova@umb.sk
Miestnosť:308 
Telefónne číslo:048 446 7308
Pondelok: 13:00 - 15:15, Utorok: 11:25 - 13:40, Streda: 09:50 - 12:55