Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Hruška Martin, Mgr., PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Hruška Martin, Mgr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Rozvrhový koordinátor 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Martin.Hruska@umb.sk
Miestnosť:203 
Telefónne číslo:048 446 7203
Streda: 13:00 - 15:00
RNDr. Hudec Milan, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Hudec Milan, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedecký pracovník 
Zaradenie:Vedecký pracovník 
E-Mail:milan.hudec@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7127
Pondelok: 10:00 - 12:00, Utorok: 10:00 - 12:00
Hulinová Katarína, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Hulinová Katarína, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Katarina.Hulinova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Tímea Chamutiová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Tímea Chamutiová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:timea.chamutiova@umb.sk
Miestnosť:101c 
Telefónne číslo:048 446 7100
Chlebničanová Soňa, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Chlebničanová Soňa, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Sona.Chlebnicanova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Miroslav.Ilias@umb.sk
Miestnosť:351 
Telefónne číslo:048 446 7351
Štvrtok: 13:00 - 15:00, Piatok: 11:00 - 13:00
RNDr. Jana Jaďuďová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Jana.Jadudova@umb.sk
Miestnosť:103 
Telefónne číslo:048 446 5803
Štvrtok: 09:00 - 11:00
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Vladimir.Janis@umb.sk
Miestnosť:228 
Telefónne číslo:048 446 7228
Pondelok: 09:00 - 11:00, Štvrtok: 13:00 - 14:00
doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Stanislav.Jelen@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7254
Streda: 09:00 - 11:00
Kamenská Miroslava | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Kamenská Miroslava
Funkcia v zamestnaní:Referent 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:Miroslava.Kamenska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7142