Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:radoslava.kanianska@umb.sk
Miestnosť:110 
Telefónne číslo:048 446 5810
Streda: 09:00 - 11:00
doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Jan.Karabas@umb.sk
Miestnosť:F122 
Telefónne číslo:048 446 7122
Utorok: 09:00 - 12:00, Štvrtok: 09:00 - 12:00
Ivan Kaššay | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ivan Kaššay
Funkcia v zamestnaní:Technik, údržba 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:ivan.kassay@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7251
Kelemenová Jana, Ing. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Kelemenová Jana, Ing.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Jana.Kelemenova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Alena Klokočíková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Alena Klokočíková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Alena.Packova@umb.sk
Miestnosť:212 
Telefónne číslo:048 446 7212
Utorok: 10:00 - 12:00
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Dekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Jarmila.Kmetova@umb.sk
Miestnosť:7404 
Telefónne číslo:048 446 7404
Štvrtok: 09:00 - 11:00
prof. Ing. Jozef Kobza,CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. Ing. Jozef Kobza,CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, člen Predsedníctva SAPV 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jozef.Kobza@umb.sk
Miestnosť:F351a 
Telefónne číslo:048 446 7352
Utorok: 10:00 - 11:30
Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Vladimír Kobza, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Vladimir.Kobza@umb.sk
Miestnosť:240 
Telefónne číslo:048 446 7240
Elena Kollárová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Elena Kollárová
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Elena.Kollarova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7404
Fax:048 446 7000
Kolomeitsev Evgeni, Dr., PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Kolomeitsev Evgeni, Dr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Evgeny.Kolomeytsev@umb.sk
Miestnosť:205 
Telefónne číslo:048 446 7205
Pondelok: 09:00 - 11:00, Utorok: 09:00 - 11:00, Streda: 09:00 - 11:00