Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Richard Kopáčik | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Richard Kopáčik
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:richard.kopacik@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus G6 
Telefónne číslo:048 446 7253
Utorok: 09:30 - 13:30
Ľubomír Kováčik | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ľubomír Kováčik
Funkcia v zamestnaní: 
Zaradenie: 
E-Mail:lukovacik@umb.sk
Miestnosť:Telocvičňa 
Telefónne číslo:048 446
Pondelok: 01:02 - 01:05, Štvrtok: 01:00 - 12:00
Alena Králiková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Alena Králiková
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:alena.kralikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7408
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30
Krnáč Jozef, RNDr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Krnáč Jozef, RNDr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:jozef.krnac4@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Ing. Martin Kučerka, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Martin Kučerka, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Martin.Kucerka@umb.sk
Miestnosť:219 
Telefónne číslo:048 446 7219
Utorok: 07:00 - 09:00
Kuková Mária, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Kuková Mária, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Maria.Kukova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
RNDr. Elena Kupcová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Elena Kupcová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre ŠP Forenzná a kriminalistická chémia 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:elena.kupcova@umb.sk
Miestnosť:208 
Telefónne číslo:048 446 7208
Utorok: 10:00 - 11:30
prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:jan.kurucz@umb.sk
Miestnosť:7209 
Telefónne číslo:048 446 7209
Utorok: 13:00 - 14:00, Streda: 07:40 - 08:00
Ing. Petra Kvasnová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Petra Kvasnová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Katedrálny koordinátor Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:petra.kvasnova@umb.sk
Miestnosť:220 
Telefónne číslo:048 446 7220
Štvrtok: 10:00 - 11:45
Mgr. Tatiana Kviatková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Tatiana Kviatková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:tatiana.kviatkova@umb.sk
Miestnosť:101c 
Telefónne číslo:048 446 101