Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra informatiky

Profesijná charakteristika

Pre študentov:

  • Konzultačné hodiny - kedykoľvek keď ma zastihnete, poprípade dohovorom cez mail
  • Na naše spoločné predmety odporúčam zošit na poznámky.

 

Štúdium a prax

 

2020 - súčastnosť odborný asistent (Katedra informatiky, FPV UMB)

2017 - 2020 doktorandské štúdium (Katedra informatiky, FRI UNIZA)

2012 - 2017 bakalárske a magisterské štúdium (Katedra informatiky, FPV UMB)

 

Pedagogická činnosť 

  • Bakalárske štúdium: Databázové systémy 1, Databázové systémy 2, Analýza rozsiahlych údajov, Operačné systémy 1
  • Magisterské štúdium: Prekladače, Teória vypočítateľnosti, Analýza mnohorozmerných a veľkých údajov, Umelá inteligencia 

 

Vedecko-výskumná činnosť


Vedecko-výskumná činnosť Adama Dudáša je zameraná na paralelné a distribuované výpočty v rámci vybraných úloh z oblasti teórie grafov, spracovanie a analýzu veľkých dát.

Člen riešiteľského kolektívu v rámci projektov:

VEGA 1/0487/17 v rokoch 2017 - 2019

KEGA 009ŽU-4/2020 v roku 2020

KEGA 018UMB-4/2020 v rokoch 2020-2022

ERASMUS+ 2021-1-RO01-KA220-HED-000030286 od roku 2022

- - -

 

For students:

  • Consultations - whenever you find me, alternatively by appointment via e-mail
  • I recommend  to bring a notebook for notes to every course we have together

 

Study and practice

 

2020 - present assistant professor (Department of Computer science, FPV UMB)

2017 - 2020 PhD. studies (Department of Computer science, FRI UNIZA)

2012 - 2017 bachelor's and master's studies (Department of Computer science, FPV UMB)

 

Teaching 

  • Bachelor studies: Database systems 1, Database systems 2, Analysis of sizeable data, Operating systems 1
  • Masters studies: Compilers, Computability theory, Analysis of multidimensional and big data, Artificial intelligence

Research activities

 

In his research activites, Adam Dudáš focuses on parallel and distributed computations in the area of graph theory, processing and analysis of big data. 

Researcher in following projects:

VEGA 1/0487/17 in the years 2017 - 2019

KEGA 009ŽU-4/2020 in 2020

KEGA 018UMB-4/2020 in the years 2020-2022

ERASMUS+ 2021-1-RO01-KA220-HED-000030286 since 2022

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-