Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie,Doktorandi

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

  • Mgr., FPV UMB 2018
  • Interný doktorand FPV UMB: 2018-2022
  • Ročník štúdia: 2.
  • Školiteľ: Mgr. Matej Vesteg, PhD.
  • Téma dizertačnej práce: Červenoočká (Euglenophyceae) ako modelové organizmy pre štúdium škodlivých vplyvov aromatických uhľovodíkov a zisťovanie ich prítomnosti v prostredí

Projekty:

  • VEGA 1/0535/17 Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť
  • KEGA 025UMB-4/2017 Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika

Publikácie

  • Lukáčová A., Krajčovič J., Vesteg M. 2019: The treatment of Euglena gracilis stain Z by different concentrations of xylene. Kostelec nad Černými lesy: 49th Jírovec´s Protozoological Days: conference proceedings. Prague: Charles University, Faculty of Science. s. 37.
  • Lukáčová A., Vesteg M. 2019: Euglena gracilis strain Z as a model organism for monitoring the toxic effect of xylene. Croatia Zagreb: 7th European phycological congress. European Journal of Phycology 54, 145.
  • Lukáčová A., Vesteg M. 2019: Toxický efekt rôznych koncentrácií xylénu na Euglenu gracilis kmeň Z. Študentská vedecká konferencia 2019: zborník recenzovaných príspevkov.Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. s. 58-63. ISBN 978-80-558-1433-9.

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-