Kde ma nájdete

Katedra chémie

Profesijná charakteristika

Štúdium a prax

2005 – 2010
Štúdium na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (Katedra Chémie)
2010 – 2012
Doktorandské štúdium  na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici 
2012 – ...
VŠ učiteľ - Katedra chémie FPV UMB, Banská Bystrica)

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Všeobecná chémia, Špeciálny seminár zo všeobecnej chémie, Laboratórna technika, Aplikovaná environmentálna chémia, Repetitórium stredoškolskej chémie, Chemické výpočty,  Globálne problémy životného prostredia a TUR

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

HPLC - Aplikácie kvapalinovej chromatografie v environmentálnej analýze

Elementárna analýza - CHNS/O

MIRD formalizmus - hodnotenie radiačnej záťaže z vnútornej kontaminácie rádioaktívnymi žiaričmi – výpočet orgánových dávok v nukleárnej medicíne

 

Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 15:00
Piatok
11:00 - 13:00