Kde ma nájdete

Katedra fyziky
Tajovského 40
97401 Slovakia

Profesijná charakteristika

Doc. 2010 FJFI, ČVUT Praha Fyzika
Dr. 1999 Universität Regensburg Fyzika
Mgr. 1995 MFF, Univerzita Komenského Teoretická a matematická fyzika
Učiteľstvo fyziky

 

 

Záujmy

 

  • fenomenológia ultrarelativistických jadrových zrážok
  • Bose-Einsteinova kondenzácia
  • popularizácia časticovej a jadrovej fyziky
  • vyučovanie fyziky

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:30 - 15:00
Utorok
08:00 - 09:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
odporúčam dohodnúť si konzultáciu predom, najlepšie emailom