Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra informatiky

Profesijná charakteristika

Od roku 1994 pracuje ako odborná asistentka na katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 1988 ukončila inžinierske štúdium na Elektrotechnickej fakulte, SVŠT v Bratislave a v roku 2005 ukončila doktorandské štúdium v odbore 11-81-9 Teória vyučovania informatiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V rokoch 2001 – 2003 absolvovala doplnkové pedagogické štúdium na katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jej odborným zameraním sú najmä nasledujúce oblasti: Multimédiá, Multimediálna tvorba, Úvod do informatiky, Počítačová grafika, Informačné technológie, Digitálne technológie vo vzdelávaní, Systémy DTP, Semestrálny projekt a Virtuálna realita.

Since 1994 she has worked as a lecturer at the Department of Computer Science at the Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University in Banska Bystrica. In 1988, she completed engineering studies at the Faculty of Electrical Engineering, Slovak Technical University in Bratislava and in 2005 she ended post-graduate studies in the branch 11-81-9 Theory of Science at the Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra. Between 2001 - 2003 she graduated supplementary pedagogical study at the Department of Engineering Pedagogy and Psychology at the Faculty of Materials Science of the Slovak Technical University in Bratislava. Her professional orientation are mainly the following areas: Multimedia, Creation of  multimedia applications, Introduction to computer science, Computer graphics, Information technology, Digital technology in education, DTP systems, Semestral project and Virtual reality.

 

 

Researcher ID :   E-1087-2019

Profile URL :   http://www.researcherid.com/rid/E-1087-2019

 

ORCID ID:  0000-0003-4916-6768

Profile URL:  https://orcid.org/0000-0003-4916-6768

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
ďalšie konzultačné hodiny si treba dohodnúť mailom