print

Publikačná činnosť

Vedecké štúdie

 1. Popjaková, D., Mintálová, T. (2020): Teoreticko-metodologické kapitoly z geografie priemyslu: vývoj objektu výskumu vedeckej disciplíny. Geografická revue. Banská Bystrica, 2020, 16, 2 – v recenznom pokračovaní
 2. Karvánková, P., Popjaková, D., Mintálová, T. (2020): Using the ‘New Age Atlantis’ Case Study for Global Education Components of Geography Lessons Across Lower Secondary Schools in Czechia. Review of International Geographical Education Online, RIGEO 10, 2, 117-131.
 3. Karvánková, P., Popjaková, D., Slepičková, M. (2019): The topic of quality of life and the key competencies development: a case study about supporting the geographical thinking of pupils. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 48, 1-2, 41-60.  
 4. Korec, P., Popjaková, D. (2019):  Priemysel v Nitre: globálny, národný a regionálny kontext. Bratislava, Univerzita Komenského.
 5. Popjaková, D., Mintálová, T. (2019): Teoreticko-metodologické kapitoly z geografie priemyslu: priemysel ako objekt výskumu geografie. Geografická revue. Banská Bystrica, 15, 2, 74-93. 
 6. Popjaková, D., Mintálová, T. (2019): Priemysel 4.0, čo mu predchádzalo a čo ho charakterizuje – geografické súvislostiActa Geographica Universitatis Comenianae, 63, 2, 173-192.
 7. Hricková, A., Popjaková, D., Karvánková, P. (2019): Prepájanie bádateľsky orientovaného vyučovania a terénneho vyučovania v geografii. Biológia-ekológia-chémia, 23, 4, 10-13.
 8. Kebza, M., Nováček, A., Popjaková, D. (2019): Socio-economic disparities in the Baltic States: Analytical comparison and categorisation of the regions. Geographica Polonica, 92, 3, 289-307. 
 9. Korec, P., Popjaková, D. (2019): Priemysel v Nitre, od parného mlyhu Arpád, cez Plastiku, n. p., k Jaguar Land Rover Slovakia. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 63, 1, 103-134.
 10. Popjaková, D., Karvánková, P. (2018): Modern School Geography and Inquiry Education. Studia Geographica, 12, 156-179. doi: 10.24917/20845456.12.13 
 11. Popjaková, D., Danielová, K., Valešková, M. (2018): Importance of migrafion and counterurbanisation as factors of stabilization of the demographic situation of  the peripheral regions – example of South BohemiaFolia Geographica, 60, 2, 101-117.
 12. Ondačková, J., Káčerová, M., Mládek, J., Popjaková, D., Vančura, M. (2018): Population age structure transformation in the capitals of the Visegrad Group countries. Geographia Polonica, 91, 3, 281-299. 
 13. Karvánková, P., Popjaková, D. (2018): How to link geography, crosscurricular approach and inquiry in science education at the primary schools. International Journal of Science Education, 40 (7), pp. 707-722. DOI: 10.1080/09500693.2018.1442598
 14. Staněk, M., Karvánková, P., Popjaková, D., Kuřimská, M., Vančura, M. (2017): Týmové vyučování v kontextu mezioborové spolupráce. Geografická revue, 13, 1, s. 43 - 50.
 15. Karvánková, P., Popjaková, D., Nováková, E. (2017): Využití Postcrossingu ve výuce zeměpisu na základní škole. Geografické rozhledy, 26, 3, s. 13–14. 
 16. Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J., eds. (2017): Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, 297 p. DOI 10.1007/978-3-319-43614-2 
 17. Mládek J., Káčerová M., Popjaková D., Vančura M. (2017). Changes in Demographic Behaviour: Possible Use of Its Findings in Didactic Practice. In Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 253-280. 
 18. Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š. (2017): Inquiry-Based Education of Physical Geography. In Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 63-86. 
 19. Karvánková, P., Popjaková, D., Kubelková, J, Skalická, P., Horejš, P., Klučka, Š., Martinková, M., Kochánek, M. (2017): Global Development Education: Czech Approach in the Spread of Global Awareness. In Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 87-114. 
 20. Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š., Dvořák, J. (2016): Bádání dětí v rámci zeměpisu na 2. stupni základních škol: měříme hluk v terénu. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 263-270. ISBN 978-80-7394-619-7
 21. Popjaková, D., Karvánková, P., Vančura, M., Vlažná D. (2016): Linking Geography of Religion Topics with Global Development Education at Elementary Schools. In Lnenička, L. (ed.): Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 399-407. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016  
 22. Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Krejčí, J., Soukupová, L. (2016): Integrated thematic teaching of the regional geography in the elementary school. In Lnenička, L. (ed.): Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 427-437. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016
 23. Karvánková, P., Popjaková, D., Kovaříková, V. (2015): Global Education or How to Most Effectively Implement Cross-Disciplinary Themes in the Curriculum of Primary School – Czechia´s Example. RIGEO Review of International Geographical Education Online, Volume 5, Number 1, pp 8-25. ISSN 2146-0353
 24. Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Blažek, M., Dvořák, J. (2015): Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu. In Reiterová, M. (ed): Bádateľské aktivity vo vzdelávaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. ŠPÚ, Bratislava, s. 117-132. ISBN 978-80-8118-142-9  
 25. Popjaková, D., Blažek, M. (2015): Verification of counterurbanisation processes: example of the České Budějovice region. In: Szymańska, D. and Rogatka, K. editors, Bulletin of Geography Socio-economic Series, No. 27, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 153-169. 
 26. Káčerová, M., Mládek, J., Popjaková, D. (2015): Populačný potenciál krajín EÚ klesá. In: Pána, L. a kol. Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti – reflexe třiceti let od podpisu Schengenské úmluvy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 108-118 s. ISBN 978-80-87472-83-5.
 27. Karvánková, P., Popjaková, D., Kovaříková, V. (2014): Náměty na globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica VI, Innowacje w koncepcji kształcenia na różnych etapach edukacyjnych. Kraków, s. 183-196. ISSN 2084-5456
 28. Kraft, S., Marada, M., Popjaková, D. (2014): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae, Vol. 33, No. 2, s. 139 - 150.  DOI: 10.2478/quageo-2014-0022
 29. Popjaková, D., Tkocz, M., Vančura, M. (2014): New Industrial Spaces in Old Industrial Centres: Selected Examples of Sosnowiec (Poland) and České Budějovice (Czech Republic). In: Zioło, Z., Rachwał, T. (eds.): Contemporary Issue in Polish Industrial Geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr. 25. Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa–Kraków, s. 212-230. 
 30. Popjaková, D. (2014): Religiózna štruktúra populácie Slovenska a Česka: špecifiká a rozdiely. In: Studia scientifica facultatis paedagogicae. Universitas Catholica Ružomberok, roč. XIII, č. 3, s. 92-103.
 31. Popjaková, D. (2013): Populační vývoj jižních Čech. Geografické rozhledy, roč. 23, č. 2, s. 28-29.
 32. Popjaková, D. (2013): In der Peripherie im Herzen Europas: Bevölkerungswandel in Südböhmen. In Passau und seine Nachbarregionen: Orte, Ereignisse und Routen – geographisch interpretiert. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, s. 470-483. 
 33. Popjaková, D. (2013): Identifikácia a evaluácia migračných prúdov obyvateľstva v zázemí Českých Budějovíc. In: Nové výzvy pro geografii:Sborník příspěvků z XXIV. sjezdu České geografické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, s. 256-266.
 34. Popjaková, D. (2012): Súčastné trendy migrácie obyvateľstva regiónu Českých Budějovíc. Geografické informácie/Geographical information, Vol. 16 (2): 105-113. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. DOI: 10.17846/GI.2012.16.2.105-112
 35. Popjaková, D. (2010): Medzinárodná migrácia na prelome milénií. Slovenská štatistika a demografia, No. 3, s. 24-46.
 36. Popjaková, D., Plešivčák, M. (2009): Current Character of Internation Migration. The International Issues & Slovak Foreing Policy Affairs, No. 4, s. 57-78.
 37. Popjaková, D. (2008): Globálna verzus postsocialistická transformácia priemyslu (na príklade Slovenska). Acta Geografphica Universitatis Comenianae, No. 51, s. 3-25.
 38. Popjaková, D. (2007): Proces formovania priemyselnej struktury Šariša v kontexte jeho celkového ekonomického rozvoja. Slovenský národopis. Roč. 55, č. 1, s. 92-104.
 39. Popjaková, D. (2007): Zmeny vekovej štruktúry migrantov v ostatnom decéniu (príklad Petržalky - urbánnej štruktúry Bratislavy). Demografie, roč. 49, č. 4., s. 307-320.
 40. Bleha, B., Popjaková, D. (2007): Súčasnosť a budúcnosť migrácie na lokálnej úrovni - príklad Petržalky. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 3, č. 3, s. 25-30.
 41. Bleha, B., Popjaková, D. (2007): Migrácia ako dôležitý determinant budúceho vývoja na lokálnej úrovni - príklad Petržalky. Geografický časopis, 59/3, s. 265-291.
 42. Popjaková, D. (2007): Zmeny vekovej štruktúry migrantov v ostatnom decéniu (príklad Petržalky - urbánnej štruktúry Bratislavy). Regionální demografie. Sborník příspěvků 37. výroční (květnová) demografické konference České demografické společnosti, DemoArt, Praha, s. 322-335
 43. Divinský, B., Popjaková, D. (2007): Koľko Slovákov pracuje v zahraničí? (Jeden expertný odhad). Forum Statisticum Slovacum, Roč. 3, č. 3, s. 70-76.
 44. Popjaková, D., Tkocz, M. (2006): Comparison of Courses and Consequences of the Industry Transition in Slovakia and Poland - Examples of the Šariš and Silesia Region. In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru. Geografické informácie 9. Univerzita Konštatntína Filozova, Nitra, s. 46. ISBN: 80-8094-058-4.
 45. Popjaková, D. (2006): Petržalka - migračná snímka urbánnej štruktúry Bratislavy na prelome tisícročí. Geografická revue, 2/2. Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Branská Bystrica, s. 416-424. ISSN 1336-7072
 46. Popjaková, D. (2001): Transformácia priemyslu v regióne Šariša. Geografické práce IX (1), Prešovská univerzita, Prešov, 240 s. ISBN 80-8068-033-7
 47. Popjaková, D. (2001): Vývoj hraníc a územno-správneho usporiadania Šariša od najstarších čias po súčasnosť. Folia Geographica 4. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXXV, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 176-194. ISBN 80-8068-030-2
 48. Popjaková, D. (2000): Svetové trendy vývoja priemyselných štruktúr. In Dynamické vývojové procesy a štruktúry a ich medzinárodný kontext. Scientific script. 3. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, s. 202-212. ISBN 80-8055-371-8
 49. Popjaková, D. (2000): Transformácia priemyslu Prešova ako odraz celospoločenských zmien v ostatnom decéniu. In Matlovič, R. (ed.). Urbánne a krajinné štúdie. 3. Urbánny vývoj na rozhraní milénií. Prešovská univerzita, Prešov, s. 105-117. ISBN 80-88885-80-9
 50. Popjaková, D. (2000): Pozícia regiónu Šariša v rámci socioekonomického systému Slovenska. In Faktory vývoja sociálnej úrovne regiónov. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Košice, s. 58-67.
 51. Popjaková, D. (2000): Transformácia priemyslu v regióne Šariša v kontexte spoločenských zmien v stredovýchodnej Európe po roku 1989. In Geografické štúdie. 7. Stredoeurópsky priestor - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, s. 259-267. ISBN 80-8050-349-4
 52. Popjaková, D. (1999): Štrukturálne a priestorové zmeny priemyslu pod vplyvom socioekonomickej transformácie. Folia Geographica 3. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXXII, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 116-123. ISBN 80-88722-64-0
 53. Madziková, A., Popjaková, D. (1998): Die Voraussetzungen fűr die Entwicklung des Tourismus in Slowakischen Teil der Karpateneuroregion. Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 6. University of West Bohemia, Plzeň, s. 94-104.
 54. Lacová-Madziková, A., Popjaková, D. (1998): Socioekonomická charakteristika slovenskej časti Karpatského euroregiónu. In Folia Geographica 1. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXIX, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 211-248. ISBN 80-88885-39-6
 55. Popjaková, D. (1998): Socioekonomická transformácia. In Folia Geographica 1. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXIX, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 317-340. ISBN 80-88885-39-6
 56. Popjaková, D. (1998): Funkčné využitie intravilánu mesta Bardejov. In Folia Geographica 1. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXIX, Prírodné vedy, Prešov, s. 303-316. ISBN 80-88885-39-6
 57. Popjaková, D. (1997): Demografický vývoj mesta Bardejov v priemete jeho priestorovej štruktúry. In Kónya, P., Matlovič, R. (eds.) Obyvateľstvo Karpatskej kotliny (I). Universum, Prešov, s. 196-214. ISBN 80-967753-1-6
 58. Popjaková, D. (1997): Vývoj pôrodnosti v kontexte s celkovým demografickým a socioekonomickým vývojom mesta Bardejov. In Pôrodnosť a vybrané aspekty reprodukcie obyvateľstva. 6. demografická konferencia. Domaša, s. 112-117. ISBN 80-967658-9-0
 59. Popjaková, D. (1997): Transformácia priemyselnej štruktúry okresu Svidník. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXVIII, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 215-237. ISBN 80-88697-19-0
 60. Popjaková, D., Madziková, A. (1997): Možnosti rozvoja cestovného ruchu na území slovenskej časti Karpatského euroregiónu. In Michaeli, E. (ed.) Urbánne a krajinné štúdie 2, Prešovská univerzita, Ateliér Archus Prešov, s. 259-270. ISBN 80-88882-00-1
 61. Popjaková, D. (1997): Social and Economic Transformation and its Influence on Demographic Changes in the Town Bardejov. In Studia i materialy 1997 (4), University of Łódż, Łódż, s. 19-28.
 62. Popjaková, D., Kandráčová, V. (1997): Vývoj priestorovej štruktúry mesta Bardejov. In Harčár, J., Nižnanský, B. (ed.) Krajina východného Slovenska v odborných a vedeckých prácach. Pedagotická fakulta UPJŠ, Prešov, s. 73-89. ISBN 80-88885-10-8
 63. Popjaková, D. (1996): Transformation of Industrial Plants in the Šariš Region. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 37, PriF UK, Bratislava, s. 199-206. ISBN 80-223-1042-5
 64. Popjaková, D. (1995): Transformácia vlastníckej štruktúry v regióne severovýchodného Slovenska. Geographia Slovaca 10. GÚ SAV, Bratislava, s. 207-217. ISSN 1210-3519
 65. Popjaková, D. (1995): Institutionalization and Organizational Shapes of Transfrontier Cooperation. Acta Universitatis Matthiae Belii. Geografické štúdie 1. Baran, V. (ed.) The Bounderies and their impact in the territorial structure of region and state. FPV, Banská Bystrica, s. 46-50. ISBN 80-88825-06-7
 66. Lacová, A., Popjaková, D. (1995): Problematika euroregiónov z aspektu regionálnych štruktúr východného Slovenska. In Hochmuth, Z. (ed.) Reliéf a integrovaný výskum krajiny. Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov, s. 123-129. ISBN 80-88697-25-5
 67. Popjaková, D. (1995): Transformation of ownership structure in the region of North - East Slovakia. In Werwicki A. (ed). Socio - economic transformation of old urban and industrial agglomerations in Poland against the background of other East - Central European countries. Studia i materialy 1995 (3), University of Łódż, Łódż, s. 127.
 68. Popjaková, D. (1995): Zmeny vybraných charakteristík priemyselných podnikov regiónu Šariša v rokoch 1990-1994. In Hochmuth, Z. (ed.) Reliéf a integrovaný výskum krajiny. Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov, s. 147-154. ISBN 80-88697-25-5
 69. Popjaková, D. (1995): Vybrané problémy hospodárskej transformácie regiónu Starej Ľubovne. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae XXVI, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 273 - 288. ISBN 80-88697-19-0
 70. Popjaková, D. (1995): Rozvoj súkromného podnikania v okrese Stará Ľubovňa. In P. Švorc (ed.). Spiš v kontinuite času. Universum, Prešov - Bratislava - Wien, s. 340-351. ISBN 80-967001-3-8
 71. Popjaková, D. (1994): Hospodársky rozvoj okresu Bardejov v procese ekonomickej transformácie. In Regionální revue 2, Ostrava, s. 20-25. ISSN 1210-8340
 72. Popjak, P., Popjaková, D. (1994): Regionálna spolupráca. In Michaeli, E. (ed.) Urbánne a krajinne štúdie 1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ateliér Archus, Prešov, s. 100-107. ISBN 80-7097-292-0
 73. Popjaková, D. (1993): Ťažiskové transhraničné väzby Slovenska na Poľsko a Ukrajinu. In Zborník referátov z rokovania X. sekcia - Územný rozvoj Slovenska na báze regionálnych vied. Kongres slovenskej vedy 1993. Bratislava, s. 35-37.
 74. Lacová, A., Popjaková, D., (1993): Karpatský euroregión. (Predpoklady východoslovenských pohraničných oblastí pre medziregionálnu spoluprácu v rámci asociácie Karpatského euroregión). Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 1. University of West Bohemia, Plzeň, s. 37-44.
 75. Popjaková, D. (1993): The influence of private business activities on the economics of north-east Slovakia region. In Planning and environment in transforming Europe. Abstracts. Łódż, s. 141.
 76. Popjaková, D. (1993): Karpatský euroregión ako forma prirodzených regionálnych väzieb Slovenska na Poľsko a Ukrajinu. In Geografia - aktivity človeka v krajine. Zborník Pedagogickej fakuklty UPJŠ, Prešov, s. 191-196. ISBN 80-88697-07-7
 77. Popjaková, D. (1992): Infraštruktúra udržiavania kvality životného prostredia (príklad JZ Slovenska). In Drgoňa, V. (ed.) Regionálne systémy životného prostredia. SGS, Nitra, s. 165-169.
 78. Zelenský, K., Michalčík, V., Popjaková, D. (1989): Poľnohospodárska sústava JRD Sečovce. In Zborník referátov z geografického seminára. Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov, s. 187-191. ISBN 80-70-97-059-6
 79. KMEŤOVÁ, D. (1987): Synergia infraštruktúry životného prostredia juhozápadného Slovenska. In Gardavský, V. (ed.) Kultúrní krajiny v průmyslových oblastech. Sborník XVII. sjezdu ČSGS, II, s. 278-285.

Abstrakty príspevkov z domácích a zahraničných konferencií

Karvánková, P., Popjaková, D., Krejčí, J., Soukupová, L. (2013): Integrated thematic teaching of the regional geography in the elementary school. Příspěvek na 21. středoevropské geografické konferenci Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání, Jedovnice, 11.-12. září 2013 

Popjaková, D., Tkocz, M. (2006): Comparison of Courses and Consequences of the Industry Transition in Slovakia and Poland - Examples of the Šariš and Silesia Region. In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru. Geografické informácie 9. Univerzita Konštatntína Filozova, Nitra, s. 46. ISBN: 80-8094-058-4.

Popjaková, D. (1995): Transformation of ownership structure in the region of North - East Slovakia. In Werwicki A. (ed). Socio - economic transformation of old urban and industrial agglomerations in Poland against the background of other East - Central European countries. Studia i materialy 1995 (3), University of Łódż, Łódż, 127.

Popjaková, D. (1994): Transformácia vlastníckej štruktúry v regióne severovýchodného Slovenska. In: Zborník abstraktov referátov na XI. Zjazde Slovenskej geografickej spoločnosti v Častej. SGS, Bratislava, s. 68.

Popjaková, D. (1993): The influence of private business activities on the economics of north-east Slovakia region. In Planning and environment in transforming Europe. Abstracts. Łódż, 141.

 

Učebné texty

Popjaková, D. (2000): Ekonomické integračné procesy v Afrike. Metodické centrum, Prešov, 10 s.

Popjaková, D. (2000): Ekonomické integračné procesy v Európe II. Metodické centrum, Prešov, 11 s.

Popjaková, D. (2000): Medzinárodná ekonomická integrácia I. Metodické centrum, Prešov, 8 s.

Popjaková, D. (1998): Stručný prehľad základných pojmov z geografie poľnohospodárstva, rybného a lesného hospodárstva. Metodické centrum, Banská Bystrica, 39 s. ISBN 80-8041-206-5

Popjaková, D. (1998): Poľnohospodárstvo. Priemysel. Humánnogeografické systémy. Medzinárodné hospodárske vzťahy. Stredná Európa. In: Kancír, J. (ed.) Geografia (1 000 úloh a riešení pre záujemcov o vysokoškolské štúdium). Prešovská univerzita, Prešov, 250 s. ISBN 80-88885-28-0

Popjaková, D. (1998): Vývoj svetového hospodárstva. Metodické centrum, Prešov, 12 s.

Popjaková, D. (1997): Geografické aspekty rozmiestnenia priemyslu. Metodické centrum, Banská Bystrica, 40 s. ISBN 80-8041-183-2

Popjaková, D. (1997): Základné kapitoly z geografie výroby. Učebné texty. Prešovská univerzita, Prešov, 141 s. ISBN 80-7097-350-1

Recenzie

Popjaková, D. (2006): Recenzia na Divinský, B. (2005), Zahraničná migrácia v Slovenskej republike. Stav, trendy, spoločenské súvislosti. Slovenská štatistika a demografia, 16, 1, s. 106-107.

Popjaková, D. (2006): Recenzia na Matlovič, R (2005)., Roma Minority in the Geography of the Population of Slovakia. Sociológia - Slovak Sociological Review, 38 (3), s. 267-269.

Popjaková, D. (2006): Recenzia na Matlovič, R. (2005), Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu. Sociológia 38 (2), s. 191-193

Popjaková, D. (1991): Recenzia na Puzačenko, J.G. (ed.), Ekosystemy v kritičeskich sostajanijach. Geografický časopis 43 (2), s. 189-190.

Popjaková, D. (1988): Recenzia na Alexandová, T.A. (ed.), Geografičeskije principy optimalizacii PT geosysystem. Geografický časopis 40 (3), s. 283-284

 

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

Dzurovčin, L., Harčár, J., Michalčík, V., Popjaková, D., Špičuk, J., Trávníček, D. (1990): Racionálne využivanie poľnohospodárskej krajiny JRD Sečovce. In Záverečná správa, č. ul. II-7-l/05, archív GÚ SAV, Bratislava, 31 s.

Ostatné štúdie

Popjaková, D. (1997): Komplexná štúdia urbánnej štruktúry mesta Bardejov. Katedra geografie a geoekológie Prešovskej univerzity, Prešov, 50 s.

Lacová, A., Popjaková, D. (1994): Socioekonomická charakteristika slovenskej časti Karpatského euroregiónu. Katedra geografie PdF UPJŠ, Prešov, 52.

 

Kvalifikačné práce

Popjaková, D. (2007): Transformácia priemyslu v kontexte širších sociálno-ekonomických transformačních zmien (Globálne východiská a regionálne aplikácie). Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov, 28 s. + 76 s. príloh 10.

Popjaková, D. (2001): Transformácia priemyslu v regióne Šariša: Geografické aspekty štúdia. Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 218 s. + príloha.

Popjaková, D. (1998): Priemysel v procese transformácie: geografické aspekty štúdia problému. Písomná práca k dizertačnej skúške. Katedra geografie a geoekológie FHPV PU Prešov. 71 s.

 

Redakčné a zostavovateľské práce

Atlas obyvateľstva Slovenska (2006). Bratislava (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského) D. Popjaková (technická spolupráca - zostavenie bibliografie a preklad do anglického jazyka)

 

Recenzie

Tkocz, M. (2002): Recenzia na Popjaková, D., Transformácia priemyslu v regióne Šarisa. Geografické práce IX (1). Prešovská univerzita, Prešov, 240. ISBN 80-8068-033-7 In Czasopismo Geograficzne 73 (1-2), 150-152. Indeks 354759

Mládek, J. (2002): Recenzia na Popjaková, D., Transformácia priemyslu v regióne Šarisa. Geografické práce IX (1), Prešovská univerzita, Prešov, 240. ISBN80-8068-033-7 In Geografický časopis 54 (4), 399-340. ISSN 0016-7193

Iné aktivity

Popjaková, D. (2007): Recenzia na Divinský, B. (2007), Zahraničná migrácia v Slovenskej republike. Vývojové trendy od roku 2000. Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Bratislava, 68 s.

Popjaková, D. (2007): Recenzia na Divinský, B. (2007): Labour market - migration nexus in Slovakia: time to act in a comprehensive way. International Organization for Migration. Bratislava. 231 s.

Popjaková, D. (2007): Recenzia na päť príspevkov v periodikum Geografia Cassoviensis, ročník I/2007. Vydavateľstvo Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Košice 203 s.

Popjaková, D. (2007): Recenzia na Bargerová, Z. , Divinský, B. (2008): Integrácia migrantov v Slovenskej republike - výzvy a odporúčania pre tvorcov politík. IOM Medzinárovná organizácia pre migráciu, Bratislava, 98 s.