Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Všeobecná geografia

VKLADANIE SEMINÁRNYCH PRÁC priamo do úschovne KGG na Google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1jZoCiaicJIAn5E_Wq0ne7gDmRQTf8Und?usp=sharing do zložky: Všeobecná geografia – SEMINÁR – SEMINÁRNE PRÁCE

 

ÚVODNÁ PREDNÁŠKA

ÚVODNÝ SEMINÁR

Harmonogram prednášok a seminárov_2019/2020 

ODKAZ na zdielanie uschovne Google drive KGG 

VÝSLEDKY TESTOV - výsledky testov M. Senčáková a M. Pavella sú akceptované (hoci nie sú z techn. príčin prepísané v xls tab.); menovaní študenti sa dostavia na skúšku v zmysle dohody z 19.12.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela