Kde ma nájdete

Zamestnanci,Katedra chémie

Profesijná charakteristika

Štúdium a prax

od 2018:               Odborný asistent; Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, UMB

2016 - 2018:          Odborný pracovník; Oddelenie cudzorodých látok, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach

2012 - 2018:         Interný doktorand; Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach

 

 

Vedecko-výskumná činnosť

extrakčné metódy, chromatografia, predúprava biologickej vzorky

  

Publikačná činnosť

http://www.researcherid.com/rid/W-5238-2018

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 11:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
po dohode prostredníctvom e-mailu