Where to find me

Department of computer science

Professional characteristics

Identification of publications

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-0568-9279

SCOPUS Author ID: 24448471500

ResearcherID: Y-1782-2018; http://www.researcherid.com/rid/Y-1782-2018

Publons: https://publons.com/a/1650096

 

Teaching Subjects

  • o    Mathematic for Informatics 1,
  • o    Mathematic for Informatics 2,
  • o    Numerical Mathematic,
  • o    Fuzzy Sets1,
  • o    Fuzzy Sets 2,
  • o    Selected Parts from Genetic Algorithms

 

Research Areas

Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, their mathematical properties and real life applications for example in Computer Vision, Biology, Medicine.

 

List of Projects

Projekt KEGA 025UMB-4/2017 (2017 - 2019) Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika. Zástupkyňa vedúceho riešiteľa.

Projekt KEGA 009KU-4/2017 (2017 - 2019) Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní. 

Projekt APVV-0219-12 (2013 – 2017) Automatizované spracovávanie trasologických objektov. (FPV UMB).

Projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť ITMS kód: 26110230077 (2013 - 2015) Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Projekt KEGA 039-UMB-4/2011 (2011 - 2013) Vyučovanie robotiky s využitím sociálnych sietí. (FPV UMB).

Projekt VEGA 1/0621/11 (2011 - 2013) Pravdepodobnosť a matematická štatistika v algebraických štruktúrach. Zástupkyňa vedúceho projektu.

Projekt UGA 03/03/2009/2010 (2009 - 2011) Skúmanie vlastností IF množín a ich využitie v aplikačných úlohách. Vedúca projektu.

Projekt VEGA 1/0539/08 (2008-2010) Probability on algebraic structures with aplications in quantum and fuzzy models.

Projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika ITMS kód: 26120130001 (2007-2013) .

Projekt APVV č. LPP-0028-06 Brána vedy otvorená.

Projekt VEGA 1/2002/05 Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a fuzzy modelov neurčitosti.

 

Consultation hours

Monday
-
Thuesday
-
Wednesday
09:00 - 10:30
Thursday
-
Friday
-
V prípade, že Vám dané konzultačné hodiny nevyhovujú, môžete si dohodnúť iný termín prostredníctvom mailu.