Where to find me

Department of Geography and Geology

Professional characteristics

Consultation hours

Monday
-
Thuesday
-
Wednesday
10:00 - 12:00
Thursday
-
Friday
10:00 - 12:00
Konzultačné hodiny v piatok sú určené pre študentov externého štúdia.