Where to find me

Department of Biology and Ecology

Professional characteristics

Consultation hours

Monday
-
Thuesday
-
Wednesday
-
Thursday
-
Friday
-
Vždy po prednáške alebo cvičení, príp. po dohode aj v inom termíne.