Geo revue

POSLEDNÉ ČÍSLO

PRIPRAVOVANÉ ČÍSLO

ENGLISH VERSION  
ODOSLAŤ PRÍSPEVOK SLOVAK VERSION

Časopis Geografická revue je vedeckým recenzovaným (peer review) geografickým časopisom vydávaným Katedrou geografie a geológie, Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko). Časopis vychádza 2-krát ročne od roku 2005 v elektronickej verzii. Cieľom časopisu je publikovanie pôvodných vedeckých prác z oblasti všetkých parciálnych geografických vedných disciplín a príbuzných vedných odborov. Rozsah rukopisu vedeckých štúdií by nemal presiahnuť 10 000 slov, respektíve 30 normostrán textu. Príspevky sú publikované prioritne v anglickom jazyku, následne v slovenskom a v českom jazyku.

Otvorený prístup: Časopis Geografická revue uverejňuje čísla s plne otvoreným prístupom, čo znamená, že všetky články sú dostupné na internete všetkým používateľom ihneď po uverejnení. Časopis Geografrická revue je publikovaný na základe podmienok "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license", čo znamená, že je povolené neobmedzené používanie, distribúcia a reprodukcia v akomkoľvek médiu za predpokladu, že pôvodné dielo je správne citované. Publikovanie v časopise nie je spoplatnené.

Názov časopisu: Geografická revue

ISSN (online): 2585-8947

ISSN (print): 2585-8955

DOI: https://doi.org/10.24040/GR

Periodicita: 2-krát ročne

 

 

Hlavný editor

doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7304
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F304

Výkonný editor

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 7300
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F300

Technický editor

RNDr. Michaela Žoncová, PhD.

RNDr. Michaela Žoncová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7302
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
302