Indexácia časopisu

Časopis je zaradený do databáz:

Crossref logo

CrossRef je oficiálna medzinárodná registračná agentúra, ktorá poskytuje organizačnú a technickú infraštruktúru pre registráciu a využitie DOI (Digital Object Identifier) v oblasti vedeckého výskumu. Crossref umožňuje ľahko nájsť, citovať, prepojiť a hodnotiť výsledky výskumu.

 

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) je databáza, ktorá bola vytvorená a vyvinutá európskymi  výskumnými pracovníkmi pod koordináciou Stáleho výboru pre humanitné vedy (SCH) Európskej nadácie pre vedu (ESF).

 

ROAD je adresár vedeckých zdrojov otvoreného prístupu. Služba je ponúkaná medzinárodným centrom ISSN s podporou komunikačného a informačného sektora UNESCO a poskytuje bezplatný prístup k podskupine registra ISSN - 1,8 milióna bibliografických záznamov.

 

Index Copernicus International je medzinárodná platforma na podporu národnej a medzinárodnej spolupráce medzi vedcami, vydavateľmi vedeckých časopisov a vedeckých subjektov. ICI Journals Master List je medzinárodná indexačná databáza vedeckých časopisov.

 

OAJI je fulltextová databáza vedeckých časopisov s otvoreným prístupom. Zakladateľom tejto databázy je Medzinárodné sieťové centrum pre základný a aplikovaný výskum, USA.

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals, slovensky Adresár časopisov s otvoreným prístupom) je webový projekt, ktorého snahou je poskytovať zoznam tzv. otvorených časopisov. Je spravovaný švédskou Lund University.