Pokyny pre recenzentov

Recenzia

Vedeckú hodnotu príspevku posúdi recenzent, vybraný redakčnou radou časopisu. Redakčná rada vyberá takých recenzentov, ktorí sú odborníci rešpektovaní v problematike, ktorej sa daný rukopis venuje. Redakčná rada vyberá recenzentov tak, aby neboli v konflikte záujmov z pohľadu spolupráce, konkurencie alebo iných vzťahov s autormi príspevku. Recenzenti sú tak nezávislí od autorov, musia byť z inej inštitúcie. Každý recenzent v posudku uvedie odporúčanie príspevok prijať do tlače, zamietnuť, alebo navrhne v príspevku vykonať úpravy. Príslušný formulár pre recenzenta je umiestnený tu.

Vyplnený recenzný posudok prosím odošlite pomocou formulára.