2/2017

Geografická Revue, 2017, ročník 13, číslo 2

Geographic Revue, 2017, volume 13, issue 2

Celé číslo (Whole issue)


Obsah (Content):

Martina Škodová, Tomáš Talán

VYUŽITEĽNOSŤ CHAMILO LMS PRE TVORBU INTERAKTÍVNEJ UČEBNICE „REGIONÁLNA GEOGRAFIA

HORNÉHO POHRONIA“

Usability of the Chamilo LMS for creating an interactive textbook "Regional geography of Upper Pohronie"

p. 4-16

 

Daniel Dubovski

DIDAKTICKÉ HRY VO VYUČOVANÍ GEOGRAFIE

Didactic games in teaching geography

p. 17-28

 

Radek Durna, Hana Svobodová, Adam Koníček

ANALÝZA PROGRESE UČEBNÍCH ÚLOH VZTAHUJÍCÍCH SE K TERÉNNÍ VÝUCE V ČESKÝCH UČEBNICÍCH

ZEMĚPISU PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Analysis of progression of outdoor eduaction learning tasks in Czech elementary school textbooks           

p. 29-39

 

Roman Najdený, Daniel Gurňák

VYBRANÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY BREXITU

Main economic and social aspects of brexit       

p. 40-56


 

Tlač časopisu Geografická revue 2/2017 bola realizovaná s finančnou podporou Geografického ústavu SAV v Bratislave a projektu KEGA č.002UMB-4/2017 Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia.