Kde ma nájdete

Katedra matematiky
Tajovského 40
97401 Slovensko

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

 • UK Bratislava, 1978
 • RNDr., MFF UK, Bratislava, 1987
 • CSc., MFF UK, Bratislava, 1988

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 05Cxx Teória grafov

Vybrané vedecké publikácie:

 • P. Hrnčiar, G. Monoszová, Hamiltonian and pancyclic graphs in the class of self-centered grpahs with radius two, Discuss. Math. Graph Theory 38 (2018), 661-681
 • P. Hrnčiar, G. Monoszová, Minimal two-valued eccentric sequences, IJPAM, vol. 84, No. 3 (2013), 139-152
 • Haviar, G. Monoszová, Constructions of cell algebras, Mathematica Bohemica Vol. 130 (2005), 89-100
 • P. Hrnčiar, G. Monoszová, Minimal eccentric sequances with two values, Acta Univ. M. Belii, Math. 12 (2005), 43-65
 • A. Haviar, P. Hrnčiar, G. Monoszová, Eccentric sequences and cycles in graphs, Acta Univ. M. Belii, Math. 11 (2004), 7-25
 • A. Haviar, G. Monoszová, On varieties of orgraphs, Discuss. Math. Graph Theory 21 (2001), 207-221A.
 • Haviar, G. Monoszová, A lattices of varieties of orgraphs, Acta Univ. M. Belii, Math. 9 (2001), 43-50
 • A. Haviar, P. Hrnčiar, G. Monoszová, Minimal eccentric sequences with least eccentricity three, Acta Univ. M. Belii, Math. 5 (1997), 27-50

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
17:00 - 18:30
Utorok
-
Streda
17:00 - 18:30
Štvrtok
-
Piatok
-
a podľa dohody so študentami