Analytická geometria 1

Pís. pr. č. 1+2

(max. 40 b)

Pís. pr. č. 2

(max.  b)

SKÚŠKA

riadny termín

(max. 55 b)

SKÚŠKA

opravný termín

 

semestrálna práca

 

kredity

 

 

 

ASM 30    47   odovzdaná získané
DDM  32    48   odovzdaná  získané 
TBŠ  28    41   odovzdaná  získané 
AVR  40    42    odovzdaná  získané
CSM 25   43   odovzdaná získané
REM 23   35   odovzdaná získané
NMB 23   36   odovzdaná získané
UEH 29   34   odovzdaná získané
OMO 15   28   odovzdaná  
             
             
             

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-