Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., FPV UMB B. Bystrica, 2000
 • PhD., Matematický ústav SAV, 2005

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • Teória grúp, Výpočtová teória grúp
 • Teória algoritmov
 • Teória grafov

Vybrané vedecké publikácie:

 1. Breda d'Azevedo, A., Catalano, D. A., Karabáš, J., and Nedela, R., Maps of Archimedean Class and Operations on Dessins (accepted in Discrete Mathematics).
 2. Karabáš, J., Máčajová, E., and Nedela, R., 6-decomposition of snarks, European Journal of Combinatorics 34 (2013), 111 - 122
 3. Breda d'Azevedo, A., Catalano, D. A., and Karabáš, J., Two infinite families of Archimedean maps of higher genera (accepted in Ars Combinatoria).
 4. Karabáš, J., and Nedela, R., Archimedean maps of higher genera, Math. Comp. 81 (2012), 569-583.
 5. Karabáš, J., and Nedela, R., Archimedean solids of genus two, Electronic Notes in Discrete Mathematics 28 (2007), 331-339.
 6. Karabáš, J., Maličký, P., and Nedela, R., Three-manifolds with Heegaard genus at most two represented by crystallisations with at most 42 vertices , Discrete Mathematics 307 (2007), 2569 - 2590.
 7. Karabáš, J., 3-manifolds with Heegaard genus at most two, PhD Thesis, Mathematical Institute of SAS, Bratislava, 2005.
 8. Karabáš, J., Maličký, P., and Nedela, R., Fundamental groups of prime 3-manifolds of genus at most two , Tatra Mountains Math. Publ. 36 (2007), 1-11, Proceedings of conference "Graphs 2004".
 9. Karabáš, J., and Nedela, R., Minimal Representatives of G-classes of 3-Manifolds of Genus Two, Acta Univ. M. Belii. Ser. Mathematics 10 (2003), 21-42.

Informácie pre študentov


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela