Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Dekanát,Katedra chémie,Pasportizacia

Profesijná charakteristika

Štúdium a prax

1993 – 1998 štúdium na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (chémia - fyzika)
1998 – 2002 interné doktorandské štúdium na Katedre chémie FPV UMB
2001 obhajoba rigoróznej práce a vykonanie rigoróznej skúšky (RNDr.)
2002 obhajoba dizertačnej práce (PhD.)
2005 habilitačné konanie na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (doc.)
2002 – ...  docentka na Katedre chémie Fakulty prírodných vied UMB, Banská Bystrica

 

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Všeobecná chémia, Chemické výpočty
Všobecná didaktika chémie, Špeciálna didaktika chémie, Technika a didaktika školských pokusov
Koncepcie vzdelávania, Diagnostické a spätnoväzbové prostriedky vo výučbe chémie

 

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

Pedagogická dokumentácia vo výčbe chémie, Učebnice chémie, Meranie úrovne vedomostí žiakov z chémie
Motivácia a stratégie učenia sa žiakov vo vzťahu k chémii
Vysokoškolská príprava učiteľov chémie

 

Členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

Členka Ústrednej predmetovej komisie pre chémiu pri ŠPÚ v Bratislave.
Členka komisie KEGA č. 1 pri MŠVVaŠ SR.
Členka Oborové rady pre doktorský studijní odbor Chemie/Didaktika chemie PřF UHK v Hradci Králové, tiež schválená školiteľka.
Členka redakčnej rady časopisu Biológia, ekológia, chémia. ISSN 1335-8960.
Členka redakčnej rady časopisu Natural Science Education. Lithuania. ISSN 1648-939X.
Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „International conference on Research in Didactic of the Sciences DidSCi“ Krakow, Poľsko.
Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie“, Katedra chémie PrF UHK Hradec Králove ČR.
Predsedníčka vedeckého a organizačného výboru medzinárodnej konferencie „Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie“, FPV UMB Banská Bystrica.
Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Chemické vzdělávání v teorii a praxi“, Katedra chémie FPE ZU Plzeň ČR.
Odborný garant Medzinárodného odborného seminára o výučbe chémie „Technologicko-didaktická znalost obsahu v chemii“, Katedra chémie PrF UHK Hradec Králove ČR.
Členka Slovenskej chemickej spoločnosti (OS Chémia a didaktika chémie, Banská Bystrica).
Členka Vedeckej rady FPV UMB od roku 2011, Vedeckej rady UMB od roku 2015.

 

Ďalšie aktivity

Recenzent vedeckých a odborných príspevkov, monografií, vysokoškolských učebníc v kategórií výstupov A, B, učebných textov.
Členka skúšobnej komisie pre štátne skúšky ŠP Učiteľstvo chémie – Bc. aj Mgr. stupeň.
Vedúca záverečných práce v rámci Doplňujúce pedagogické štúdium.
Členka komisie pre záverečné skúšky Doplňujúce pedagogické štúdium UMB.
Školiteľka pre PhD. ŠP – Chemie/didaktika chemie PřF UHK Hradec Králové
Školiteľka pre PhD. ŠP – Teória chemického vzdelávania PF Trnava
Školiteľka pre PhD. ŠP – Predškolská a elemntárna pedagogika PF UMB Banská Bystrica
Oponent pre dizertačné práce v ŠO Odborová didaktika – ŠP Didaktika chémie
Oponent pre rigorózne práce.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-