print

PharmDr. Jiří Zapletal

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra chémie
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Asistent

KontaktMiestnosť:
Telefón: 048 446Email: jiri.zapletal@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok09:00 - 10:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Po emailovej dohode

Profesijná charakteristika

Štúdium a prax

1968-1973

Štúdium na Farmaceutickej Fakulte UK Bratislava, farmácia, promovaný farmaceut

1973 - 1980

Pracovník OTK (odbor technickej kontroly) národného podniku Galena Opava-Komárov

1977

Atestácia I. stupňa v odbore Farmaceutická analýza, Praha, odborná práca

1980-1992

Vedecko výskumný pracovník VVZ národného podniku Galena Opava-Komárov, analytická chémia nových liečivých prípravkov a prírodných látok

1980

Atestácia II. stupňa v odbore Farmaceutická analýza, Praha, odborná práca

1987

Rigorózna skúška v odbore Farmaceutická technológia (Farmakognózia a analytická chémia) Farmaceutická fakulta UK Bratislava, PharmDr.

1992-2016

Starší expert Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ SR, pracovisko Banská Bystrica/ pracovisko Slovenská Ľupča, špecializácie kriminalistická a súdná chemia, kriminalistická toxikológia, požiarna chémia – súdny znalec v uvedených odvetviach od roku 2002

1996

OSN štipendium pre analýzu drog a metabolitov v biologických materiáloch na pracovisku Národného ústavu zdravia (KTL) Helsinki, Fínsko (2 mesiace)

1997-2006

Zástupca Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v pracovnej skupine pre drogy v európskej organizácii ENFSI – európská sieť forenzných vedeckých ústavov

2016..

Pedagogická prax na katedre chémie Prírodovedeckej fakulty UMB Banská Bystrica – analytická chémia, forenzné aplikácie, forenzné disciplíny

 

Miestnosť:
Telefón:
048 446