Členovia katedry

Vedúci katedry

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Vedúci katedry

Telefón:
048 446 7110
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
110

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

Telefón:
048 446 7104
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
104

Profesori

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Vedúci katedry

Telefón:
048 446 7110
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
110

Docenti

doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7108
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
108
doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc.

doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7102
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
102
doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7107
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
107
doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7107
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
107
doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor pre ERASMUS

Telefón:
048 446 7106
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
106
doc. Ing. Peter Urban, PhD.

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen Akademického senátu UMB a Akademického senátu FPV UMB

Telefón:
048 446 7101
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
101

Odborní asistenti

Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

Telefón:
048 446 7104
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
104
Mgr. Radovan Malina, PhD.

Mgr. Radovan Malina, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo biológie

Telefón:
048 446 7104
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
104
Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor pedagogickej praxe pre biológiu

Telefón:
048 446 7148
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
103
Ing. Juraj Švajda, PhD.

Ing. Juraj Švajda, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov

Telefón:
048 446 7106
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
106
Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7109
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
109

Vedeckí pracovníci

RNDr. Terézia Beck, PhD.

RNDr. Terézia Beck, PhD.

Vedecká pracovníčka

Zaradenie:
Vedecká pracovníčka
Miestnosť:
147
Mgr. Tímea Chamutiová, PhD.

Mgr. Tímea Chamutiová, PhD.

Vedecká pracovníčka

Zaradenie:
Vedecká pracovníčka
Miestnosť:
105

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Zuzana Piliarová

Mgr. Zuzana Piliarová

Asistentka

Telefón:
048 446 7101
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
101a