Gregg Losinski na našej katedre

Začiatkom zimného semestra 2016/17 sme na Katedre biológie a ekológie hostili Gregga Losinskeho, ktorý pracuje v americkom štáte Idaho na oddelení rybárstva a poľovnej zveri.

Viac ako 20 rokov sa venuje vzdelávaniu v oblasti ochrany živočíchov. Zároveň je poradcom Slovak Wildlife Society. Jeho predkovia pochádzajú z oblasti Vysokých Tatier, preto Slovensko navštívil už viackrát. Tentokrát sa mu podarilo získať podporu v rámci Fulbrightovho programu pre špecialistov.

Počas jeho mesačného pobytu u nás sa venoval najmä problematike ochrany voľne žijúcej zveri na príklade severoamerického modelu. Stretli sa s ním študenti študijného programu Ekológia a ochrana ekosystémov aj študenti Učiteľstva biológie a anglického jazyka.

Gregg sa tiež dlhodobo venuje problematike spolužitia človeka s voľne žijúcimi živočíchmi (napr. koexistencii veľkých šeliem a človeka) a pomáha v riešení situácie s kontajnerovými medveďmi v oblasti Tatier.