Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Pedagogická prax

OZNAM! V dôsledku opatrení niektorých základných škôl došlo k zmene organizácie náčuvovej praxe na základných školách. Pozrite si preto prosím rozpis, ktorý je aktualizovaný. Prax väčšiny skupín bude na stupni základných škôl presunutá do letného semestra. Základné informácie k praxi dostanete v pondelok 28.9., počas výučby predmetu Aktivizujúce metódy a formy vo vyučovaní biológie (13:50 - 14:30, miestnosť 146).

zimnom semestri akademického roku 2020/21 sa realizuje pedagogická prax z biológie nasledovne: 

 • 1. ročník Mgr. absolvuje NÁČUVOVÚ prax na základnej a strednej škole z predmetu biológia podľa rozpisu v prílohe, v rozsahu 24 hodín spolu (teda každý týždeň semestra jedna hodina na základnej a jedna hodina na strednej škole, so začiatkom praxe 29.9. – výnimkou je kombinácia so psychológiou – viď rozdelenie študentov a skupiny 1 a 3, ktoré prax u Mgr. Štovkovej začínajú až 6.10.). Pred prvou hodinou skupina študentov vyhľadá cvičného učiteľa, ktorý ich odvedie do príslušnej triedy. Z prvých náčuvov je potrebné urobiť si ľubovoľný záznam, s ostatnou dokumentáciou pre realizáciu praxe sa oboznámime na prvom spoločnom predmete. K hodnoteniu predmetu študent na konci semestra odovzdá: 
  •  záznamové hárky s pozorovaniami, 
  • výkaz s podpismi učiteľa a dátumami realizácie praxe. 

    
 • 2. ročník Mgr. absolvuje VÝSTUPOVÚ prax na strednej škole z predmetu biológia podľa rozpisu v prílohe v rozsahu 24 hodín. Je potrebné kontaktovať učiteľov čo najskôr, prostredníctvom mailov (napíšte mi prosím za skupinu, pošlem vám mailový kontakt na príslušného učiteľa) a dohodnúť sa na realizácii prvých hodín, ktoré budú prebiehať v týždni 28.9. – 2.10. K hodnoteniu predmetu študent na konci semestra odovzdá: 
  •  všetky prípravy so sebareflexiami, 
  •  záznamové hárky s pozorovaniami, 
  •  hodnotenie od cvičného učiteľa, 
  •  výkaz s podpismi učiteľa a dátumami realizácie praxe.

Prosím o dodržiavanie pokynov cvičných učiteľov a nariadení škôl v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. V prípade nejasností či problémov so situáciou ohľadom COVID 19 kontaktujte kontaktnú osobu - viď. Opatrenia prijaté krízovým štábom FPV UMB. 

Študenti na pedagogickej praxi sú povinní riadiť sa pokynmi cvičného učiteľa a koordinátora pedagogickej praxe!!!

V prípade otázok alebo problémov kolízie praxe s druhým aprobačným predmetom prípadne vyučovaním kontaktujte koordinátorku pedagogickej praxe pre biológiu, Mgr. Romanu Schubertovú, PhD.