RSS RSS print

Aktuálne číslo

Quaestiones rerum naturalium

 

Volume 6, No.2, november 2019

SPRÁVY

Peter URBAN: 80 ROKOV JÚLIUSA BURKOVSKÉHO (80 YEARS OF JÚLIUS BURKOVSKÝ)

Peter URBAN: JÚLIUS BURKOVSKÝ & EVA FURDÍKOVÁ: ŽIVOT ZASVÄTENÝ LESU. JOZEF DEKRET MATEJOVIE (1774 – 1841) V HISTORICKOM A SÚČASNOM POVEDOMÍ (JÚLIUS BURKOVSKÝ & EVA FURDÍKOVÁ: THE LIFE DEDICATED TO THE FOREST. JOZEF DEKRET MATEJOVIE (1774 – 1841) IN HISTORICAL AND CURRENT AWARENESS)

ŠTÚDIE

Alexandra LUKÁČOVÁ, Matej VESTEG: NON-PHOTOSYNTHETIC EUGLENA LONGA REQUIRES AN INTACT PLASTID GENOME FOR THE SURVIVAL IN CONTRAST TO PHOTOSYNTHETIC EUGLENA GRACILIS

 

 

 

=