RSS RSS print

Aktuálne číslo

Quaestiones rerum naturalium

 

Volume 6, No.1, jún 2019

ŠTÚDIE

Terézia BECK, Martin ŠEBESTA, Matej MASNÝ, Kateřina NÁPLAVOVÁ, Peter PRISTAŠ, Ján GÁPER, Svetlana GÁPEROVÁ: DISTRIBÚCIA LESKLOKÔROVIEK NA SLOVENSKU A MORAVE VO VYBRANÝCH LOKALITÁCH POČAS ROKOV 2014 – 2018 (DISTRIBUTION OF GANODERMA SPECIES IN SLOVAKIA AND MORAVIA IN SELECTED AREAS DURING 2014 – 2018)

Volume 5, No.2, november 2018

ŠTÚDIE

Martin ŠEBESTA: ROZŠÍRENIE DREVNÝCH HÚB V URBÁNNOM PROSTREDÍ STREDNÉHO SLOVENSKA (DISTRIBUTION OF WOOD-DECAYING FUNGI IN URBAN AREAS OF CENTRAL SLOVAKIA)

 

 

 

=