Fakulta Prírodných vied UMB


Aktuálne číslo

Quaestiones rerum naturalium

 

Volume 8, No.1, jún 2021

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Peter URBAN: NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA ĎUMBIER – GENÉZA JEJ VZNIKU V KONTEXTE VÝVOJA INŠTITUCIONALIZOVANEJ OCHRANY PRÍRODY (NATIONAL NATURE RESERVE ĎUMBIER – THE GENESIS OF ITS ORIGIN IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF INSTITUTIONALIZED NATURE PROTECTION)

 

 

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela