LOŽISKÁ A LOKÁLNE VÝSKYTY UHLIA NA SLOVENSKU A ICH GEOLOGICKÝ PRIESKUM A VÝSKUM

BEARINGS AND LOCAL OCCURRENCES OF COAL IN SLOVAKIA AND THE GEOLOGICAL SURVEY AND RESEARCH ON THIS LOCALITIES

Pavel Hronček1, Ivan Herčko2

 1 Inštitút výskumu krajiny a regiónov Fakulty prírodných vied UMB, Cesta na amfiteáter 1, SK-974 01 Banská Bystrica; email: pavel.hroncek@umb.sk
2 Bratská 3, SK-969 00, Banská Štiavnica (V čase archívneho vedeckého výskumu bol doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. samostatným vedecko-výskumným pracovníkom Inštitútu sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB v Banskej Bystrici)

 Abstract

In the introduction, the monographic study provides and brief summary of the history of coal extraction in the Slovakia. History and historical and geographical analysis were processed in terms of development of Geological Survey and Research on thier localities.
In the central, main part of the text, are in detail depicted the historical and geografical characteristics of individual localities. Localities are analysed through systematic archival research to the mid-20th century. The results of this systematic research in the Central State Mining Archive in Banská Štiavnica are very satisfactory. The data acguired provide a lot of new information that have not been published yet. Description of coal localities is realized geographically from west to east Slovakia.
Monographic study analyzes the following coal localities: Senica (district Senica), Osuské (district Senica), Cerová–Lieskové (district Senica), Rozbehy (district Senica), Vaďovce (district Trenčín), Vrbové (district Piešťany), Lakšárska Nová Ves (district Senica), Čáry (district Senica), Štefanov (district Senica), Kúty (district Senica), Unín (district Skalica), Hasprunka – nowadays Studienka (district Malacky), Štúrovo (district Nové Zámky), Bíňa (district Nové Zámky), Kičind pri Kameníne (district Nové Zámky), Jelenec (district Nitra), Beladice (district Zlaté Moravce), Pukanec (district Levice), Bátovce (district Levice), Obyce (district Zlaté Moravce), Jedľové Kostolany (district Zlaté Moravce), Cígeľ (district Prievidza), Handlová (district Prievidza), Nováky (district Prievidza), Southern Slovak brown coal basin (districts Veľký Krtíš and Lučenec), Veliká nad Ipľom (district Lučenec), Kotmanová (district Lučenec), Kostolná Bašta (district Rimavská Sobota), Šomoška (district Lučenec), Neporadza (district Rimavská Sobota), Hostišovce (district Rimavská Sobota), Hronský Beňadik (district Žarnovica), Žarnovica (district Žarnovica), Horné Opatovce (district Žiar nad Hronom), Janova Lehota (district Žiar nad Hronom), Jastrabá (district Žiar nad Hronom), Turová (district Zvolen), Sielnica (district Zvolen), Rakytovce (district Banská Bystrica), Kováčová (district Zvolen), Badín (district Banská Bystrica), Radvaň (district Banská Bystrica), Ortuty (district Banská Bystrica), Podkonice (district Banská Bystrica), Medzibrod (district Banská Bystrica), Brezno (district Brezno), Michalová (district Brezno), Mošovce (district Turčianske Teplice), Horná Štubňa (district Turčianske Teplice), Huty (district Liptovský Mikuláš), Veľké Borové (district Liptovský Mikuláš), Dúbrava pri Partizánskej Ľupči (district Liptovský Mikuláš), Štrba (district Poprad), Hričovské Podhradie (district Žilina), Šútovo (district Martin), Dolný Štefanov (district Tvrdošín), Trstená (district Tvrdošín), Liesek (district Tvrdošín), Vavrečka (district Námestovo), Ústie nad Oravou (district Námestovo), Nová Bystrica (district Čadca), Svrčinovec – Turzovka (district Čadca), Kluknava (district Gelnica), Dobšiná – (district Rožňava), Nižná Pisaná (district Svidník), Čelovce (district Prešov), Juskova Vola (district Vranov nad Topľou), Banské (district Vranov nad Topľou), Slovenská Volová (okres Humenné), Ťahanovce – dnes mestská časť Košíc (district Košice), Kavečany – dnes mestská časť Košíc (district Košice), Šomody – nowadays Drienovec (district Košice), Vyšné Nemecké (district Sobrance) and Veľká Tŕňa (district Trebišov).

 Key words: Slovakia, coal localities, Geological survey and research, historical and geographical analysis

 

Prílohy ku stránke