Slávnostná prezentácia a krst novej publikácie o Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici za účasti prezidenta SR

Karol Weis

Pri príležitosti nadchádzajúceho 250. výročia schválenia návrhu na zriadenie prvej technickej vysokej školy baníckeho zamerania na svete, Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici panovníčkou Máriou Teréziou (13. decembra 1762) vydalo Mesto Banská Štiavnica s finančnou dotáciou Ministerstva kultúry SR publikáciu „Banícka akadémia v Banskej Štiavnici“. Na vzniku publikácie sa podieľali viacerí autori: Ivan Gašparovič – prezident SR a čestný občan Banskej Štiavnice, Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica, PhDr. Mikuláš Čelko, riaditeľ Štátneho archívu – pobočka Banská Štiavnica, doc. Ing. Ivan Herčko, CSc., vedecký pracovník Centra vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a historik PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., ktorý je zároveň aj zostavovateľom publikácie.

Prílohy ku stránke