Udelenie čestného odznaku „Za udržiavanie tradícií“ doc. Ing. Ivanovi Herčkovi, CSc. ministrom hospodárstva SR

Karol Weis

Dňa 8. septembra 2011 bol počas slávnostného šachtágu v sále Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici doc. Ing. Ivanovi Herčkovi, CSc. udelený čestný odznak ministra hospodárstva Slovenskej republiky „Za udržiavanie tradícií“. Toto významné ocenenie za jeho celoživotnú publikačnú činnosť, zameranú na históriu baníctva, geológie a mineralógie a osobitne na históriu slávnej štiavnickej Baníckej akadémie mu odovzdal Ing. Dušan Žubor, hlavný radca Ministerstva hospodárstva a výstavby SR.

Prílohy ku stránke