Významné životné jubileum vedca, univerzitného pedagóga a propagátora vedy doc. Ing. Ivana Herčka, CSc.

Pavel Hronček, Karol Weis

V lete 2013 sa dožil významného životného jubilea – 70. rokov, vedec, univerzitný pedagóg a propagátor vedy doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. Docenta I. Herčka môžeme právom zaradiť medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti montanistiky, dejín vedy a techniky s dôrazom na vývoja banskej vedy, techniky a meračstva, dejín baníckeho školstva predovšetkým na Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, ale tiež v oblasti muzeológie a dejín geológie. 

Prílohy ku stránke