KONFERENCIA "(AKO) UČIŤ OCHRANU PRÍRODY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH?"

CONFERENCE "How to learn a Conservation Biology at Universities?"

 

Juraj Švajda1 & Peter Urban1
1 Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40,  SK-974 01  Banská Bystrica, e-mail: juraj.svajda@umb.sk; peter.urban@umb.sk

 

V dňoch 6. až 8. novembra 2014 sa v priestoroch  Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „(Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách?“. Jej cieľom bolo upozorniť na aktuálne úskalia výučby modernej ochrany prírody, resp. biológie ochrany prírody (conservation biology) na slovenských vysokých školách a začať diskusiu na danú tému aj s využitím skúseností kolegov z Českej republiky, ktorí zorganizovali niekoľko podujatí na danú tému. Snahou bolo tiež pokúsiť sa nájsť odpoveď na otázku kam smeruje ochrana prírody na Slovensku a ako reagujú na súčasný trend jej vývoja vysoké školy, resp. ako majú orientovať absolventov, ktorí sa chcú uplatniť v praxi ochrany prírody, prípadne vyučovať biológiu na základných a stredných školách. 

Prílohy ku stránke