KONFERENCIA "VÝSKUM A OCHRANA CICAVCOV NA SLOVENSKU"

CONFERENCE "RESEARCH AND PROTECTION OF MAMMALS IN SLOVAKIA"

Veronika ROSENBERGOVÁ
1. mája 644/26, SK-976 13 Slovenská Ľupča; email: nika.rosen@gmail.com

Po dlhoročnej tradícii usporadúvania vedeckej konferencie "Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku" v priestoroch zvolenského Ústavu ekológie lesa SAV (kde prebiehali všetky doterajšie konferencie okrem prvej, ktorá sa v roku 1994 konala Banskej Bystrici na pôde Univerzity Mateja Bela) sa jej tohtoročný, už 11. ročník konal v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Prílohy ku stránke