MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA "KRAJINA – ČLOVEK – HISTÓRIA"

INTERNATIONAL CONFERENCE "LANDSCAPE - MAN – HISTORY"

Daniel HUSÁRIK 
Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, SK-022 01 Čadca, , e-mail: husarik@kysuckemuzeum.sk

Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Muzeom Těšínska zorganizovalo v dňoch 22. – 23. októbra 2014 úspešnú medzinárodnú konferenciu, ktorá prebiehala v prírodovednej expozícii Kysuckého múzea v Krásne nad Kysucou. Dvojdňový program priniesol množstvo interdisciplinárnych a širokospektrálnych erudovaných tém upriamujúcich pozornosť na dejinné aspekty ľudstva zakomponované do životného prostredia, v ktorom človek žil a pretváral ho. Cieľom konferencie bola prezentácia problematiky environmentálnej histórie v kontexte historického výskumu daného regiónu. Progresívna metóda výskumu dopadov ľudskej činnosti na prírodu je v súčasnosti kľúčovou otázkou interdisciplinárneho bádania. 

Prílohy ku stránke