X. NÁRODNÁ KONFERENCIA O BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÁCH SLOVENSKA

THE 10th NATIONAL CONFERENCE ON BIOSPHERE RESERVES OF SLOVAKIA ON THE TOPIC: "BIODIVERSITY AND LANDSCAPE ECOSYSTEM USE IN UNESCO BIOSPHERE RESERVES"

Ján LIGA
Inštitút výskumu krajiny a regiónov Fakulty prírodných vied UMB, Cesta na amfiteáter 1, SK-974 01 Banská Bystrica; email: jan.liga@umb.sk

X. národná konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska na tému „Biodiverzita a využívanie krajinných ekosystémov v biosférických rezerváciách  UNESCO“ pri príležitosti 65. výročia vyhlásenia Tatranského národného parku,  Biosférickej rezervácie UNESCO Tatry, sa konala v Starej Lesnej 21. – 22. októbra 2014 vo Vysokých Tatrách.

Konferenciu ako hlavný organizátor organizovalo Centrum vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela zastúpené prof. Ing. Rudolfom Midriakom, DrSc. – vedúcim Inštitútu výskumu krajiny a regiónov Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý zároveň zastával aj funkciu gestora konferencie. Spoluorganizátormi konferencie boli Slovenský výbor pre Program UNESCO Človek a biosféra, Bratislava, v zastúpení jeho predsedom Ing. Júliusom Oszlányim a Správa Tatranského národného parku – Biosférickej rezervácie Tatry, Tatranská Štrba zastúpená Ing. Slavomírom Celerom – vedúcim odboru chránených častí prírody.

Prílohy ku stránke