Fakulta Prírodných vied UMB


ZÁVERY Z KONFERENCIE (AKO) UČIŤ OCHRANU PRÍRODY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH?

CONCLUSIONS FROM THE CONFERENCE (HOW TO) TEACH NATURE CONSERVATION AT UNIVERSITIES?

Juraj ŠVAJDA, Peter URBAN, Peter BITUŠÍK 
Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40,  974 01  Banská Bystrica; email: Juraj.Svajda@umb.sk; Peter.Urban@umb.sk, urbanlutra@gmail.comPeter.Bitusik@umb.sk

 

V dňoch 6. až 8. novembra 2014 sa na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „(Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách?“. Jej cieľom bolo upozorniť na aktuálne úskalia výučby modernej ochrany prírody, resp. biológie ochrany prírody na slovenských vysokých školách a začať diskusiu na danú tému. 

Prílohy ku stránke


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela