ZOO BOJNICE: SLOVENSKÁ ARCHA BIODIVERZITY

Peter Lupták: Bojnice ZOO: The Slovak Ark of biodiversity

Peter Urban
Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica; email: Peter.Urban@umb.sk, urbanlutra@gmail.com

Vydala: Zoo Bojnice, 2015, 256 s., ISBN 978-80-89680-03-0

 

Prílohy ku stránke