RSS RSS print

Abstrakty a publikovanie príspevkov

Všetci účastníci dostanú  pri registrácii zborník abstraktov prednášok a posterov.

Abstrakty posielajte v elektronickej forme v nasledujúcej úprave: 
(vzor pre písanie abstraktu nájdete v priloženom súbore)

jazyk: slovenčina, čeština, angličtina

formát: doc, docx, rtf

kľúčové slová: slovensky/česky a anglicky (maximálne 3 - 5)

rozsah: max. 250 slov, veľkosť A4, všetky okraje 2,5 cm

Termín zaslania abstraktov: do 31. októbra 2018 na adresu: Mgr. Tímea Chamutiová, e-mail: timea.chamutiova@umb.sk, alebo Mgr. Veronika Štillová, e-mail: veronika.stillova@umb.sk  

. Ako predmet e-mailu napíšte abstrakt MEvPNP 2018.

Príspevky z konferencie bude možné publikovať v časopise Quaestiones rerum naturalium.

=