RSS RSS print

Dôležité termíny

Záväzná prihláška:       do 31. októbra 2018

Uhradenie poplatkov:   do 31. októbra 2018

Odoslanie abstraktov:   do 31. októbra 2018

=