Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť

Euglenoidné bičíkovce predstavujú jedny z najstarších foriem eukaryotických organizmov, Sú unikátne aj z hľadiska organizácie a expresie genetickej informácie. Mixotrofná Euglena gracilis púta pozornosť už desaťročia, v posledných rokoch aj z hľadiska biotechnologického. Najnovšie poznatky o jej genóme a transkriptóme poskytujú možnosť spoznať genetickú výbavu euglén pre viacero doposiaľ len minimálne preskúmaných procesov...


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela