Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 025UMB-4/2017
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.
Spoluriešitelia:

Radovan Malina, Terézia Gašparcová, Simona Kvasnová, Jozef Suja, Ján Gáper

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vytvorenie vlastnej interaktívnej mykologickej zbierky húb, pozostávajúcej z troch čiastkových zbierok: herbára húb členeného na rôzne tematické herbáre, z genobanky čistých kultúr vybraných druhov húb a zo zbierky izolátov DNA vybraných drevorozkladajúcich húb.