Fakulta Prírodných vied UMB


Manažment chránených území

Informácie o publikácii

Manažment chránených území

Autor/Kolektív:Ing. Juraj Švajda, PhD., Ing. Peter Sabo, CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0618-4
Počet strán:128

Učebnica „Manažment chránených území“ reprezentuje kompiláciu a syntézu významných dostupných zdrojov a vlastného poznania a praktických skúseností autorov o manažmente, to znamená spravovaní chránených území. Dnešný správca resp. manažér chráneného územia, nepotrebuje pochopiť len ekologické, ale aj sociálne a ekonomické procesy, ktoré majú na tieto územia vplyv. Jednotlivé časti sú usporiadané logicky v nadväznosti od kontextu manažmentu (prvá časť) cez princípy a postupy (druhá časť) až po nástroje slúžiace k efektívnemu integrovanému manažmentu chránených území (tretia časť). Veríme, že predkladaná publikácia vyplní prázdny priestor v oblasti praktickej starostlivosti o chránené územia na Slovensku a stane sa zdrojom pochopenia a možno iného pohľadu a cestou k hľadaniu spoločného konsenzu aj pre ľudí zainteresovaných priamo či nepriamo v manažmente chránených území.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela