Fakulta Prírodných vied UMB


Manažment chránených druhov živočíchov

Informácie o publikácii

Manažment chránených druhov živočíchov

Autor/Kolektív:doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0627-6
Počet strán:100

Učebnica "Manažment chránených druhov živočíchov" je prierezom ohrozenia a ochrany živočíchov v kontexte moderne poňatej ochrany biodiverzity. Reprezentuje pohľad na komplexnú ochranu živočíchov ako súčasti biodiverzity, ich vymieraniaa ohrozenia a manažmentových aktivít na globálnej i národnej úrovni - s uvedením viacerých konkrétnych príkladov formou osobitných boxov.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela